KINH ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG SÁM HỐI DIỆT TỘI TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT

13
2


KINH ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG SÁM HỐI DIỆT TỘI
TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT – Thầy Thích Huệ Duyên tụng

“Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang NghiêmThành Phật” này là một bộ kinh rất có ý nghĩa và lợi lạc vô cùng nếu được thường xuyên tụng đọc, hoặc giảng giải huyền nghĩa đến mọi người tín tâm,khiến cho họ có được công năng chuyển hóa nghiệp chướng sâu dầy, trở nên nhẹ nhàng thanh thản, và phát tâm tinh tấn tu hành giải thoát. Nay có nhân duyên được thọ trì và được nghe Thầy Huệ Duyên tụng; tôi xin làm video này và phát nguyện thọ trì. Kẻ thấy người nghe, đều được phát bồ đề tâm, tiêu trừ nghiệp chướng….

A DI ĐÀ PHẬT
Pt. Quảng Trang

Nguồn: https://ecodccu.org/

Xem thêm bài viết khác: https://ecodccu.org/am-nhac/

13 COMMENTS

 1. hoặc có người khéo có thể thường cung kính và hiếu dưỡng cha mẹ. 
  – hoặc có người khéo có thể bố thí ân huệ và vâng lời dạy của bậc Thiện Tri Thức.
  – hoặc có người thông minh tài trí và thường yêu thích Pháp Đại Thừa.
  – hoặc có người khéo có thể thực hành Bát Thánh Đạo.
  – hoặc có người khéo có thể đánh trống Pháp.
  – hoặc có người khéo có thể tu bổ tự viện bị hư hoại.
  – hoặc có người khéo có thể tu bổ chùa tháp Phật.
  – hoặc có người khéo có thể tu bổ tháp đền bị vỡ nát.
  – hoặc có người khéo có thể cúng dường và tôn trọng Pháp sư.
  – hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Như Lai.
  – hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Bồ-Tát.
  – hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Bích-chi-phật.
  – hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của A-la-hán.'

 2. Rat hay ạ, Cám ơn tác giả đã bố thí pháp này cho mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 3. nam mo a di da phat nam mo bon su thich ca mau ni phat nam mo quan the am bo tat nam mo duoc su liu ni phat nam mo dia tang vuong bo tat ma ha tat tat ca cac duc phat da ru long tu bi ma ban cho dan lanh chung con co mot cuoc song an lanh

 4. Nam mo bon su thich ca mau ni pat con cam on nguoi sang dinh nhung bai kinh phat de chung nghe va biec nhung phat noi va day cho chng hay quay dau ve noi giac ngo

 5. "Kính chào Phật Tử Quảng Trang!
   Thầy Thích Huệ Duyên có bài Kinh Tụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh,nhưng mình chưa tìm được trọn bộ.Nếu bạn có đầy đủ xin cho mình đường link,để mình khi vào bệnh viện nuôi người thân bệnh tật,mình có thể mở để tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đều có thể thấy nghe."
  Nam Mô A Di Đà Phật 
  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
  Ma Ha Tát 

 6. Cám ơn tác giả đã bố thí pháp này cho mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 7. NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
  "Con cám ơn Thầy Thích Huệ Duyên,giọng tụng của Thầy thật truyền cảm và ấm áp. Con mong rằng Thầy càng đọc tụng nhiều kinh Phật hơn để chúng con tiện bề tu tập.Chúng con kính chúc Thầy an lạc"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here