Đọc tiếng Anh tốt hơn với Google Translate Chrome extension

1
2Đọc tiếng Anh tốt hơn với Google Translate Chrome extension
🍣Chia sẻ vì cộng đồng sinh viên Việt Nam
🍣Các bài giảng:
🍣Blog:
🍣Đăng ký tham gia học nhóm:
🍣Live stream 2 tuần một lần:

Facebook Page:
Youtube Playlist:
Website:
Instagram:

#coders #tokyo #coders_tokyo #free_coding_class #html #CodersTokyo

Nguồn: https://ecodccu.org/

Xem thêm bài viết khác: https://ecodccu.org/hoc-tieng-anh/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here